Previous
Next

Habitatge

Afrontem projectes de gran envergadura per a promocions immobiliàries on ens encarreguem de la instal·lació de tots els equips de ventilació d'un habitatge.

Muntatge de conductes de ventilació, campanes i calderes.

calidad del aire

Qualitat de l'aire interior

Vam aconseguir la major qualitat d’aire interior complint amb les exigències del CTE. Utilitzem els sistemes òptims per a cada tipus d’habitatge.

Sistemes

 • Col·lectiu autoregulable amb extractor en coberta.
 • Col·lectiu higro regulable amb extractor en coberta.
 • Individual autoregulable.
 • Individual higro regulable.
 • Doble flux col·lectiu.
 • Doble flux individual.

Esta solución es la instalación de conductos que recogen aire limpio de la cubierta y llevarlo a cada una de las viviendas, cumpliendo así con los niveles óptimos de salubridad en el aire interior de cada domicilio y con lo establecido en las normativas vigentes.

Ventilación

La Ventilación Mecánica Permanente permite la renovación del aire interior mediante motores de extracción situados en la parte final del conducto, cubierta, cumpliendo así con la sección HS 3 de la Calidad del Aire Interior.

La Ventilación Mecánica Controlada se realiza mediante una central de ventilación de doble flujo con alto rendimiento, con capacidad de extracción hasta 300 m3/h. Mando a distancia; permitiendo así configurar la instalación, gestión del caudal dependiendo del uso que le demos a las estancias de la vivienda a determinadas horas del día.

Ventilació addicional (Campanes)

Campanas extractoras

Segons recull el CTE les cuines han de disposar d’una ventilació addicional. Els nostres diferents sistemes garanteixen el correcte funcionament de les campanes estudiant cada cas segons potència o cabal de les mateixes.

Sistemes

 • Ventiworks Hermetic (individual)
 • Ventiworks Extractor (col·lectiu)
 • Aportació aire campanes.

La solución VentiWorks – Extractor se caracteriza por realizar la evacuación de humos de cocina mediante conductos de manera colectiva hasta cubierta.

La solución VentiWorks – Hermetic la evacuación de humos de cocina se realiza mediante conductos individuales hasta cubierta.

ventilación hogar

Generadors de gas (Calderes)

A través del nostre sistema d’evacuació (gasos cremats) i aportació (aire net) garantim el bon funcionament d’aparells a gas, realitzant un estudi personalitzat segons potència (kW) del generador a instal·lar.

Sistemes

 • Indidivual coaxial
 • Individual biflux
 • col·lectiu coaxial
 • Col·lectiu biflux

Conductos calderas

El sistema VentiWorks – Biflujo consta de un conducto colectivo para la impulsión de gases quemados a cubierta, para la aportación de aire disponemos de dos soluciones diferentes:

 • A fachada: Cada caldera está conectada de forma individual a un conducto horizontal que recoge aire directamente para poder realizar la combustión de manera óptima.
 • A cubierta: Cada caldera se conecta a un conducto colectivo que hace la función de aportar aire para la combustión desde la cubierta

La solución VentiWorks – Coaxial, se caracteriza por realizar las dos funciones, aportación e impulsión, mediante dos conductos concéntricos desde cubierta, por el conducto exterior entra el aire limpio y por el interior se realiza la evacuación de los gases quemados. Dicho sistema acepta hasta 10 elementos por montante.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!