4 d'octubre de 2021

Seguretat i higiene en la ventilació industrial

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin

Dissenyar i instal·lar sistemes de ventilació mecànica fiables i competents és vital perquè les empreses puguin garantir una bona seguretat i higiene dels seus espais de treball. És important atendre les necessitats específiques de la seva activitat i circumstàncies, sense oblidar que la normativa al respecte és estricta i molt detallada. A més, el control i millora de la qualitat de l’aire en els entorns industrials té repercussions positives en la productivitat. Per tot això, és interessant aprofundir en aquest assumpte.

El confort tèrmic i la salubritat en naus industrials es veuen compromesos atès que en moltes ocasions impliquen l’ús de compostos i substàncies amb un alt nivell de toxicitat. La manipulació d’aquests productes, al costat de la complexitat dels propis processos productius industrials, comporta l’expulsió de contaminants, en forma de vapor, gasos i olors a l’ambient tancat d’aquests interiors.

La instal·lació d’un bon sistema de ventilació industrial garanteix la seguretat i la higiene en aquests espais i sobretot per als treballadors. Està comprovat que una ventilació inadequada és responsable de més de l’40% dels problemes de qualitat de l’aire en les naus industrials. Les conseqüències directes que poden patir són variades i serioses. Entre els aspectes de la salut que es veuen més afectats per la presència de substàncies tòxiques destaquen, per descomptat, les malalties respiratòries, com l’asma ocupacional o la pneumonitis per hipersensibilitat.

També són freqüents els casos en què una temperatura i humitat excessives en l’ambient laboral provoquen molèsties, que s’agreugen per les exigències d’esforç físic que impliquen la major part dels treballs industrials. En ambients industrials insegurs i tòxics, és habitual que es produeixin rampes per pèrdua dels nivells de sal en l’organisme a causa de la suor, granellada a la pell, esgotament generalitzat o insolació.

Molts són els arguments que demostren la importància que té una bona ventilació industrial en seguretat i higiene per als treballadors industrials. A més, és inqüestionable que afecta la productivitat i, com a resultat, a l’èxit final d’un projecte empresarial, el que justifica que es prenguin totes les mesures necessàries per garantir l’eficàcia de el sistema instal·lat.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!